Tiko Pro ekipa

Tiko Pro ekipu čini 14 stručnjaka koje vode direktorice Kristina Kočet Hudrap i Tjaša Milošič Kovačič.

Poduzeće uspješno djeluje na području Slovenije i Hrvatske te na području Europske Unije, posebice u Austriji.

Kvalitetno poslovanje dokazuje visoki postotak pozitivno ocijenjenih prijava – kod projekata predanih u Sloveniji i Hrvatskoj bilježimo visokih 94% uspješnosti.

Projekte ne predajemo samo na slovenskoj i hrvatskoj nacionalnoj razini, nego ih prijavljujemo i direktno u Bruxelles – naša uspješnost kod EU projekata je 8 puta veća od prosjeka.

Više pročitajte ovdje.