Edukacije

PAGE NAME

Edukacije

Radionica za planiranje IRI projekata 1. dio – analiza

Radionica sadržava analizu istraživačko-razvojnih projekata naručitelja koji su potencijalno prikladni za prijavu na IRI natječaje.
8540,00 kn

Radionica za planiranje IRI projekata 2. dio - priprema

Radionica sadržava analizu istraživačko-razvojni projekata naručitelja koji su potencijalno prikladni za IRI natječaje, pripremu potencijalnih IRI projekata i prijedloge prikladnih natječaja.
8540,00 kn

Dvodnevna radionica za razvoj IRI projekata naručitelja

Radionica sadržava analizu istraživačko-razvojnih projekata naručitelja koji su potencijalno prikladni za prijavu na IRI natječaje te pripremu potencijalnih IRI projekata kod naručitelja s prijedlozima prikladnih natječaja.
14640,00 kn